Jump to content

E-books / Poetry


Cover for A Journey through Mourning: A suite in prose and poetry
E-book

A Journey through Mourning: A suite in prose and poetry

In Seán Gaffney's fifth suite of poems he is presenting a mixture of prose and poetry in a strong and touching celebration of his son, Dara Gaffney, who at the age of fourteen was ...


Cover for En inre frigörelserevolution
E-book

En inre frigörelserevolution

Vad har hänt med mänskligheten? Var det så här det var tänkt? Det är som om människor upplever att de är inlåsta i små burar. I sina burar matas de med energilös mat för att glömma ...


Cover for Du bor i mitt hjärta
E-book

Du bor i mitt hjärta

"en ensam båt seglade över mångatan havet blänkte svart, allt var tyst och stilla då lät jag drömmarna flyga fritt" Här har jag samlat dikter och tankekorn genom åren. När livet va ...


Cover for Lingonben
E-book

Lingonben

Lite fantasi gör guld av vanligt grus, utan fantasi blir snuset alltid snus. Livet är en bok, men utan fantasi kort och gott en ouppsprättad klump som aldrig bläddras i. Till ingen ...


Cover for Liten lek
E-book

Liten lek

Liten lek är en vild önskan om att kunna dokumentera och känna. Bokens 40 dikter och dussinet foton, omtumlande och oformliga, är ett upprört och uppspelt iakttagande, ett dopp ned ...


Cover for Ena halvan av månen
E-book

Ena halvan av månen

Yin Lichuans dikter uppsöker tillvarons viktiga platser, och ordsätter sig där. De återupplever och återupplivar, betraktar och betänker livsögonblicken: det erotiska begäret, den ...


Cover for Timmar i glas
E-book

Timmar i glas

tänk om livet kunde levasflera gånger per persondå hade jag kunnat prövaflera vägar från en station Timmar i glas är en diktsamling som utforskar rädslan och tryggheten inför tiden ...


Cover for En annorlunda tid /vad händer nu/
E-book

En annorlunda tid /vad händer nu/

En annorlunda tid – för oss alla.Reflektioner kring hur livet har förändrats, i stort och i smått, i och med corona-pandemin. En kronologisk skildring från att de första fallen av ...


Cover for Kroppens återkomst
E-book

Kroppens återkomst

Maria Stepanova inleder Kroppens återkomst med att städa diktens rum genom en alfabetsdikt. I fyra sviter, där poesin, ett mångögt absurt / Väsen med många munnar, lever samtidigt ...


Cover for Ingen omskrivning: Dikter 1975 - 2014
E-book

Ingen omskrivning: Dikter 1975 - 2014

»En av USA:s stora författare.« Chris Kraus »Dikterna rör sig obehindrat och på något sätt självklart mellan det personliga och offentliga, mellan fantasi och verklighet. En sällsa ...


Cover for Hyperverklighet
E-book

Hyperverklighet

Hyperverklighet är ett samtidsdokument i fem akter, där poeten villigt och motvilligt deltar i allt som är surrealistiskt och pretentiöst. Manipulationer genomskådas och genomförs. ...


Cover for Tidiga Exploited
E-book

Tidiga Exploited

Mattias Alkberg skriver om att både vara isolerad och på väg. Om tid och en åldrande kropp där årsringarna cykliskt rör sig runt en, som rovdjur. Om askan som singlar ner och närma ...


Cover for Karantän 2020
E-book

Karantän 2020

Karantän 2020 sätter ord på det gemensamma, allmänmänskliga och vardagliga under livet med COVID 19. Dikterna erbjuder möjlighet till igenkännande, eftertanke och reflektion över e ...


Cover for Tractatus Philosophico-Poeticus
E-book

Tractatus Philosophico-Poeticus

Ny diktsamling av en av Danmarks mest hyllade poeter »Ett sällsamt lyckat och temperamentsfullt möte!« Anna Hallberg, DN, väljer Signe Gjessings Ut i det o-lösa i översättning av A ...


Cover for Eko av Narcissus
E-book

Eko av Narcissus

Detta diktade epos, i sonettens form, tar avstamp i den Grekiska mytologin. Ha¨r anva¨nds myten om Eko och Narcissus fritt som utga°ngspunkt fo¨r att beskriva ett destruktivt relat ...


Cover for Egentligen så måste du ingenting alls
E-book

Egentligen så måste du ingenting alls

Egentligen måste du ingenting alls är en samling dikter för unga vuxna. Dikter som utforskar relationer och kärlek, längtan och saknad. De berättar hur det kan kännas att leva med ...


Cover for Krutet till explosionen
E-book

Krutet till explosionen

sömnen min blir bättre när du finns häroch håller om migdär dina kyssar når ända in i drömmenoch små-små viskningar från himlenoch skulle himlen fallahade jag blivit lyckligöver de ...


Cover for Den som skådar
E-book

Den som skådar

Jag skallErövraVärldshav.Jag skall Ta tillbakaLand.Jag skall Dela upp Och skänka bort. Den som skådar är en diktsamling som riktar sig till unga vuxna och vuxna. Dikterna ifrågasät ...


Cover for Musik för de döda och återuppståndna
E-book

Musik för de döda och återuppståndna

Ett ben är en nyckel till mitt folk. Bland de mina är det bara de döda som har mänskliga ansikten. Valzhyna Mort skriver till, och i samtal med, ett antal döda släktingar. Hennes s ...


Cover for Nu Då
E-book

Nu Då

Grusvägen känner igenmina fotsteg somblir dröjande utanförhuset där andra borfastän de inte hör hemmai huset som tillhör mig Att återvända till den plats som en gång var ens hem in ...


Cover for Smilla och Milla och den borttappade bebisen
E-book

Smilla och Milla och den borttappade bebisen

Smilla och Milla är en berättelse skriven på vers som handlar om apbebisen som kommit bort från sin mamma. När Smilla och Milla hittar honom gråtandes i en buske försöker de göra a ...


Cover for LAMPORNA BLINKAR ÄNNU GULT
E-book

LAMPORNA BLINKAR ÄNNU GULT

LAMPORNA BLINKAR ÄNNU GULT av Jesper Krantz********************************************************************************


Cover for The Seven Colors of My Life (arabiska)
E-book

The Seven Colors of My Life (arabiska)

Joannas lyrikbok «The Seven Colors of my Life» är en samling omsorgsfullt utvalda dikter, sprungna ur hennes innersta funderingar och tankar. Hennes lyrik kommer rakt från hjärtat. ...


Cover for Tingens instanser
E-book

Tingens instanser

det finns bara en rymd. okänt antal undantag till villkoren. grammatisk sikt. magma. men en rymd. I Erik Bergqvists nya dikter finns ingen himmel, inga mirakel, inget hinsides. All ...


Cover for Sagan om idioten
E-book

Sagan om idioten

Detta är den tredje boken i min trilogi. På sätt och viss är detta min biografi.Det är fortsättningsvis om livet, döden och kärleken och andra ämnen som är en del av alla människor ...