Jump to content

E-books / Economics & Business


Cover for Better Business Better Future: Decode the Good Practices of Sustainability Trailblazers and Transform Your Corporate Business
E-book

Better Business Better Future: Decode the Good Practices of Sustainability Trailblazers and Transform Your Corporate Business

An excellent read for entrepreneurs, corporate business leaders, board members, and strategists aiming to future-proof their business by integrating sustainability into the very co ...


Cover for Konjunkturrådets rapport 2022: Offentlig upphandling - i gränslandet mellan ekonomi och juridik
E-book

Konjunkturrådets rapport 2022: Offentlig upphandling - i gränslandet mellan ekonomi och juridik

Den offentliga sektorn gör årligen inköp för närmare 800 miljarder kronor, och leveranserna är helt centrala för samhällsviktiga funktioner inom exempelvis vård och infrastruktur. ...


Cover for Forskning och pengar - om forskningsfinansiering
E-book

Forskning och pengar - om forskningsfinansiering

Pengar är en väsentlig del i forskningens ekosystem. Forskaren ansöker om pengar för att kunna adressera viktiga frågeställningar och hitta kunskap som utvecklar samhället och gör ...


Cover for Lokal beskattning och ekonomiska incitament
E-book

Lokal beskattning och ekonomiska incitament

Kommuner och regioner bedriver en omfattande verksamhet som måste finansieras. Den kommunala självstyrelsen ger kommunerna och regionerna rätt att ta ut skatt, och den största dele ...


Cover for Money Laundering and Whistleblowers
E-book

Money Laundering and Whistleblowers

Money laundering is estimated to annually amount to between 2 and 5 percent of global GDP. Also, less than 1 percent of proceeds laundered via the financial system are seized and f ...


Cover for Empati är en god affär: Att bygga hållbart värde för alla parter
E-book

Empati är en god affär: Att bygga hållbart värde för alla parter

EMPATI ÄR EN STRATEGISK FRÅGA SOM BYGGER HÅLLBART VÄRDE Empati är ett område som växer starkt inom beteendeekonomi och management. Empati är en viktig särskiljande konkurrensfakto ...


Cover for Sanningen om VOLVO
E-book

Sanningen om VOLVO

Under mina närmare fyrtio år på Volvo har jag sett företaget förändras under olika sorters ledarskap och ägarkonstellationer. Sanningen om Volvo belyser tre mycket dramatiska skeen ...


Cover for Förnya offentlig sektor - igen!
E-book

Förnya offentlig sektor - igen!

Offentlig sektor i Sverige fungerar relativt väl tack vare kompetenta människor som vill göra nytta. Men det finns hinder skapade av den tidigare förnyelsen som kallas New Public M ...


Cover for 3:12-reglernas roll i skattesystemet: Igår, idag och i framtiden
E-book

3:12-reglernas roll i skattesystemet: Igår, idag och i framtiden

I och med skattereformen 1991 infördes de så kallade 3:12-reglerna. Dessa regler syftar till att förhindra att hög skatt på arbetsinkomster omvandlas till betydligt lägre skatt på ...


Cover for Förhandlingsboken - konsten att få vad som helst från vem som helst
E-book

Förhandlingsboken - konsten att få vad som helst från vem som helst

Oavsett om du är ute efter att bygga starkare relationer, få en högre lön eller nå bättre överenskommelser så är konsten att förhandla en viktig nyckel för att lyckas. Effektiv för ...


Cover for Teal. Tillit. Transparens. – En guide för självorganisering och demokratisering av arbetsplatsen
E-book

Teal. Tillit. Transparens. – En guide för självorganisering och demokratisering av arbetsplatsen

Följ med på en färd där vi besöker nutida organisationer, och några dåtida, för att slutligen komma fram till en modell för självorganisering och demokratisering av arbetsplatsen. ...


Cover for Värdet av värdegrunder
E-book

Värdet av värdegrunder

Under de senaste trettio åren har värdegrunder blivit ett oundgängligt inslag i varje företagskultur. Detta huvudsakligen svenska begrepp är nu lika vanligt på arbetsplatser runt o ...


Cover for Money Honey - din ekonomiska och juridiska guide genom livet
E-book

Money Honey - din ekonomiska och juridiska guide genom livet

Vad har du för förhållande till pengar? Gillar du pengar? Att tjäna pengar, att spara pengar eller mår du dåligt när du tänker på dem? Money Honey är en inspirationsbok och din eko ...


Cover for Framgångstrappan: 4 steg till högre prestation, lönsamhet och lycka
E-book

Framgångstrappan: 4 steg till högre prestation, lönsamhet och lycka

Vad skiljer de organisationer som lyckas skapa framgång och bli högpresterande över tid från de som inte gör det? Författarna presenterar en metodik hur en organisation kan lyckas ...


Cover for Aktier : 3 steg till ekonomiskt oberoende
E-book

Aktier : 3 steg till ekonomiskt oberoende

Ekonomiskt oberoende! Vem skulle inte vilja vara det? Att ha tillräckligt med pengar för att tacka nej till ett ointressant arbete, att kunna resa när och vart man vill och att bar ...


Cover for Det förflutna var ljust - framtiden osäker : Om svenska företag i Kina
E-book

Det förflutna var ljust - framtiden osäker : Om svenska företag i Kina

För många svenska företag har Kina blivit en av de största marknaderna. 2020 var Kina den 6:e största svenska export­marknaden. Har Kina i någon grad påverkats av den nära kontakte ...


Cover for Gör inte regler som hänvisar till det omätbara
E-book

Gör inte regler som hänvisar till det omätbara

I samhället finns en rad regler för ekonomiska avtal och avgifter, till exempel internt inom en offentlig organisation eller för privatpersoner och företag.Men går det verkligen at ...


Cover for Hur bör konsumtion beskattas?
E-book

Hur bör konsumtion beskattas?

Konsumtionsskatter svarar i Sverige för cirka 28 procent av de totala skatteintäkterna och utgör därmed en betydande skattebas. Trots detta förs ingen särskilt djuplodande ekonomis ...


Cover for Så marknadsför du dig på Facebook och Instagram - snabbt, kul och lönsamt
E-book

Så marknadsför du dig på Facebook och Instagram - snabbt, kul och lönsamt

Den här boken innehåller praktiska och beprövade råd om hur du kan marknadsföra dig och din verksamhet på Facebook och Instagram. Den innehåller också mängder av tips om hur du bör ...


Cover for Från vikingar till vodka
E-book

Från vikingar till vodka

Det var i begynnelsen av förra århundradet som en vackert teglad och dekorerad spritfabrik uppfördes i det lilla kustsamhället Åhus. I den anrika fabriken tillverkas all världens A ...


Cover for Allt du behöver veta om skatter
E-book

Allt du behöver veta om skatter

Om du jobbar betalar du hälften av det du tjänar i skatt. Det går till vård och skola, men också till byråkrati och slöseri. Skatten påverkar oss utan att vi tänker på det: vad vi ...


Cover for Sysselsättningskoden: Vägen till full sysselsättning bortom corona
E-book

Sysselsättningskoden: Vägen till full sysselsättning bortom corona

Hur kan vi bygga ett samhälle med full sysselsättning där vi också värnar jämlikhet och trygghet på arbetsmarknaden?  Något händer med samhällen som under lång tid präglas av hög a ...


Cover for Mänskligt handlande
E-book

Mänskligt handlande

Om en människa lämnas i fred kommer denne att använda sitt förnuft för att uppnå sina mål. Om många människor lämnas i fred kommer de att skapa ett samhälle med största möjliga väl ...


Cover for Inköpsavtal för framgångsrika affärsrelationer
E-book

Inköpsavtal för framgångsrika affärsrelationer

Vi som har tagit fram den här boken har erfarenhet från både stora som små inköpsverksamheter och vår uppfattning är att kunskapen om hur man tar fram och tillämpar inköpsavtal var ...


Cover for Kunskap som känns
E-book

Kunskap som känns

Varför borde ekonomer studera filosofi och litteratur? Hur hänger samtidskonst och skönlitteratur ihop med lärande? Och hur kan ett bildningsideal för vår tid se ut?Kunskap som kän ...