Jump to content
Cover for Rationell aritmetik och algebrans grunder: Portfölj III(a)-(b) av "Den första matematiken"
Isbn: 978-91-9872-180-5
Publisher: Didymos Bokförlag
Category:
Mathematics & Statistics
Accessible since: August 2021

E-book

Rationell aritmetik och algebrans grunder: Portfölj III(a)-(b) av "Den första matematiken"

Denna bok innehåller portföljer III(a)-(b) av den större studien och artikelsamlingen "Den första matematiken". Del III(c) finns i tryck som en separat volym, "Den reella talsymbolens principer och hantverk". Portfölj III innebär en grundlig studie av elementär aritmetik och algebra ur ett mer teoretiskt-filosofiskt fågelperspektiv. Både intuitiva-åskådliga och logisk-algebraiska perspektiv på begreppsbildningen lyfts fram. I artiklarna används en speciell layout och framställningsform för matematikämnet, som författaren valt att kalla för den holistiska. Boken riktar sig till studenter och lärare i matematik, naturvetenskap, filosofi, med mera, men även till en allmän matematiskt eller filosofiskt intresserad publik.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone