Jump to content
Cover for Framgångstrappan: 4 steg till högre prestation, lönsamhet och lycka
Isbn: 978-91-8934-939-1
Publisher: Bookea
Category:
Economics & Business
Accessible since: August 2021
Narrator: Henrik Ståhl
Length: 2 hours 1 minute

Audiobook

Framgångstrappan: 4 steg till högre prestation, lönsamhet och lycka

Vad skiljer de organisationer som lyckas skapa framgång och bli högpresterande över tid från de som inte gör det? Författarna presenterar en metodik hur en organisation kan lyckas med detta, med fokus på den operativa delen av verksamheten. De har sedan början av 2000-talet utvecklat och själva operativt arbetat utifrån en egen erfarenhetsbaserad framtagen modell som de kallar: Framgångtrappan. Den tar sin utgångspunkt i hur en organisation operativt, i sin helhet, byggs upp systematiskt i olika steg för att i slutändan bli högpresterande och framgångsrik. Modellen hjälper dig som ledare eller chef att navigera rätt och visar vilket nästa steg är, vilka insatser som bör vidtas och varför.

Författarna vill med boken inspirera chefer och ledare att använda metodiken i framgångstrappan som en karta att navigera efter för att nå framgång, sina mål och en högre prestation.

Författarna Martin och Patrik har varit verksamma i flera olika chefsroller såsom Nordisk VD, VD, Försäljningsdirektör, försäljningschef, HR-chef på både operativ och strategisk nivå i flera organisationer. De är i botten civilekonom och beteendevetare.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone