Jump to content
Cover for Guide till Visuell ProjektModellering med PMG@
Isbn: 978-91-9820-965-5
Publisher: TPW-Tornet
Category:
Humanities Language & Dictionaries
Accessible since: July 2020

E-book

Guide till Visuell ProjektModellering med PMG@

Boken introducerar nytt teoretiskt ämne: Visuell ProjektModellering. Informationen baseras på författarens mångåriga forskning samt på inkorporerade yrkeserfarenheter som projekt & organisationskonsult, utbildare, yrkeskonstnär och diplomerad arkitekt. Boken kompletterar övriga projekt- och management litteratur eller utbildningsmaterial med ett visuellt grafisk generaliserande tillvägagångssätt som bygger på allmängiltiga strukturer och mönster. Författaren presenterar motsvarande verktyg såsom projektkortspel PMG och Ledarskapstester. Texten innehåller bl a exempel av verkliga projekt ur svenskt näringsliv. Ett av 11 kapitel innehåller en PMG:s utvärdering gjord av studenter på Växjö Universitetet, Matematiska Systemutvecklingsinstitution, som testade PMG:kortleken som kursarbetet. Boken rekommenderas som innovations- och kreativitetsstödjande sidolitteratur för tex högskolor och universitet.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone