Jump to content
Cover for Smärtlindring med mental träning
Isbn: 978-91-9859-493-5
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Philosophy Psychology Medicine & Health
Accessible since: December 2019
Narrator: Rolf Jansson
Length: 42 minutes

Audiobook

Smärtlindring med mental träning

Ljudboken har producerats i samråd med  leg. läkare, som dessutom är psykiater och leg. psykoterapeut.

Långvarig smärta kan vara komplicerat och svårt att behandla. Det kan ofta vara ett flertal åtgärder som behövs, för att lindra smärtan och för att hjälpa dig att uthärda värk i kroppen rent känslomässigt.

Det finns många orsaker till långvarig smärta, däribland artrit och fibromyalgi. Sådana sjukdomstillstånd kräver medicinsk inblandning och en plan för smärtlindring. För många kan just hypnoterapi (självhypnos) bli en del av en sådan behandlingsplan.

Om du upplever värk i kroppen regelbundet är det viktigt att få till stånd någon form av smärtbehandling. Det kan vara frestande att bara ta det lugnt och vila, men just stillasittande eller inaktivitet kan mycket väl förvärra tillståndet. Att inte röra på kroppen kan orsaka stelhet och spänningar. Samtidigt förlorar kroppen delar av sin styrka. Detta kan i sin tur påverka din sömn och ditt humör.

Generellt blir rådet, förutsatt att du är kapabel till det, att röra på dig så mycket som möjligt. Stillsam motion kan mycket väl fungera som en naturlig form av smärtlindring. Läkare, sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat har i regel goda kunskaper när det gäller anpassad träning. Enklare former av träning är promenader och simning. Ibland kan det bli fråga om stretching, manipulation och sjukgymnastik. Här kan vi också nämna akupunktur, laser, TENS och ultraljud.

Naturligtvis ingår det ofta även mediciner och smärtstillande när du har värk i kroppen. Här kan du i regel lita på läkarens kunskaper. Smärtstillande bör dock alltid ätas med försiktighet, då det kan finnas biverkningar.

I fråga om smärtbehandling finns också den viktiga länken mellan din kropp och ditt sinne. Vi är då inne på självhypnos.

I fråga om terapi som riktar sig till länken mellan kropp och sinne, nämns ofta just långvarig smärta. Stress, oro och ångest är vanliga sidoeffekter av värk i kroppen, och detta är något som kan förvärra symptomen. Och just hur vårt sinne reagerar på smärta är något som finns inprogrammerat i vårt undermedvetna.

Vad som är inprogrammerat går att programmera om. Det går således att via avslappning lindra stress och få bort distraherande tankar. Metoden innebär att tillfälligt gå förbi ditt medvetna jag och istället, när du är i ett djupt avslappnat tillstånd, programmera om ditt undermedvetna med hjälp av suggestioner.

Det är inte fråga om att försöka övertyga dig om att din smärta inte skulle existera. Den finns där, men självhypnosen syftar till att minimera den rädsla, oro eller ångest som du har förknippat med din värk i kroppen. Du får samtidigt stresslindring och ditt nervsystem får via avslappningen en möjlighet att reagera mindre aktivt på smärtsignaler. 

Smärtstillande medicin stoppar kroppens smärtsignaler till hjärnan. Vi får då mindre ont. Problemet är dock att det sker en tillvänjning, vilket medför att det på sikt krävs högre och högre doser. Självhypnos arbetar på ett annat sätt, målet är att hindra hjärnan från att överhuvudtaget reagera på smärtsignalerna.

Självhypnosen öppnar upp det undermedvetna för att ta emot positiva och humörhöjande suggestioner. Tekniken syftar till att hjälpa den drabbade att inte lägga märke till smärtsignalerna, att styra bort det hotfulla. Det undermedvetna kan också ha lagrat andra aspekter som kan kopplas smärta. Här kan nämnas stress och nedstämdhet. Genom att avlägsna sådan inre negativitet ges möjlighet till en bättre läkning.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone