Jump to content
Cover for Gastric banding - effektiv viktminskning med självhypnos
Isbn: 978-91-9859-492-8
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Philosophy Psychology Medicine & Health
Accessible since: December 2019
Narrator: Rolf Jansson
Length: 45 minutes

Audiobook

Gastric banding - effektiv viktminskning med självhypnos

Ljudboken har producerats i samråd med  leg. läkare, som dessutom är psykiater och leg. psykoterapeut.

Först ska vi skilja på gastric banding genom operation och gastric banding genom självhypnos

Syftet med gastric banding är att åstadkomma viktminskning. Ett band inopereras runt den övre delen magsäcken. På så sätt blir så blir magsäcken mindre och du känner dig fortare mätt. Operationen tar inte bort något från din kropp och din anatomi ser ut som vanligt. Operationen kan göras ogjord genom att du låter ta bort bandet igen.

Gastric banding får effekten att man äter mindre portioner. Dels måste man äta långsamt och dels blir man fortare mätt.

Gastric banding har en rad hälsoeffekter. Uppföljning visar att i genomsnitt förlorar man 50- 60 % av sin övervikt. Detta medför i sin tur att ett stort antal medicinska problem som är förknippade med övervikt antingen förbättras eller försvinner helt. Dit hör bland annat diabetes, högt blodtryck, ryggsmärtor, sömnapné och depression.

Gastric banding ska inte förväxlas med gastric bypass, ett ingrepp som begränsar volymen på magsäcken och därmed också minskar upptaget av mat.

Viktminskning är ingen enkel procedur. Intresset för gastric banding har därför fått ett stort uppsving. Men att genomföra en verklig operation ska alltid tas på största allvar.

Tänk om det fanns ett sätt att utföra gastric banding utan att behöva göra någon operation?

Och det finns det! Genom självhypnos är det möjligt att få till samma förändring och mättnadskänsla, bara genom att använda den enorma kraft som finns i ditt undermedvetna. Vårt program befriar dig från det obehag och de eventuella bieffekter som en riktig operation kan medföra. Genom självhypnos genomgår du i ditt inre hela operationsproceduren, innebärande att ett mjukt band placeras runt den övre delen av magsäcken. Du föreställer dig då att det formas en smal övre ficka som mat och dryck ska passera igenom, för att sedan långsamt komma ner till den nedre delen av magsäcken. Eftersom det bara krävs en liten mängd med föda för att fylla den övre fickan - och det är då som mättnadssignalerna går till hjärnan - programmerar du ditt undermedvetna till att känna mättnadskänsla redan efter små mängder med mat. Följden blir att intaget minskar, vilket naturligen leder till viktminskning.

Det ska observeras att detta självhypnos-program är något annorlunda än våra övriga program. Vi brukar i regel föreslå att programmet ska avlyssnas flera gånger för att få maximal effekt. Men - den första delen av detta program ska bara avlyssnas en gång, eftersom det är då som operationen sker i ditt sinne. I den andra delen – 28 minuter in i programmet - sker en uppföljning - som kan lyssnas till flera gånger - och då kan även vissa justeringar åstadkommas. Du rekommenderas att vänta cirka tre veckor innan du börjar lyssna på den andra delen.

Programmet är naturligt, säkert och helt ofarligt. Det finns inga bieffekter. Du vet hela tiden vad som händer och du har full kontroll.

Ditt undermedvetna ska således få uppfattningen att du har fått ett band inopererat runt den övre delen av magsäcken. Och när ditt undermedvetna accepterar dessa suggestioner så kommer ditt beteende att förändras. Du kommer att uppleva mättnadskänsla på ett tidigt stadium och du kommer då också att äta mindre portioner. Syftet är att få bort ditt onyttiga sug efter mat och försöka förmå dig till ett hälsosamt förhållande gentemot mat.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone