Jump to content
Cover for Dagens gennyheter : hur massmedier berättar om genetik och genteknik
Isbn: 978-91-8767-598-0
Publisher: Nordic Academic Press
Category:
Medicine & Health Biology
Accessible since: January 2016

E-book

Dagens gennyheter : hur massmedier berättar om genetik och genteknik

Genetik och genteknik är ämnen som på ett eller annat sätt berör oss alla. Den första lyckade kloningen av fåret Dolly innebar en mängd reportage. Men vilka faktorer är det som ligger bakom den bild som massmedia förmedlar av detta högaktuella forskningsfält?

Etnologen Malin Ideland visar i Dagens Gennyheter att massmedia inte enbart förmedlar objektiva fakta. Journalisternas ideal, kulturella föreställningar och arbetsmetoder är några av de faktorer som spelar en viktig roll i hur massmedia berättar om modern bioteknik. Till grund för studien ligger intervjuer och exempel ur skilda massmedier – såväl nyhetsmedier som biofilmer tas med i undersökningen.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone