Jump to content
Cover for Ytstruktur - Terminologi, kravsättning, mätning
Isbn: 978-91-7162-793-3
Publisher: SIS Förlag
Category:
Computing & IT Mathematics & Statistics Science
Accessible since: November 2011

E-book

Ytstruktur - Terminologi, kravsättning, mätning

Ytstruktur är en viktig del av tillverkade detaljers totala geometriska avvikelser, numera behandlade under samlingsnamnet GPS – Geometriska Produktspecifikationer.

Varje ingenjör som arbetar med att konstruera eller tillverka produkter måste ha kunskaper om hur ytor kravsätts och kontrolleras.

Handboken Ytstruktur beskriver de grundläggande geometriska principerna för specificering och kontroll av främst Ytjämnhet och Vågighet.

De vanligaste ytstrukturparametrarna förklaras och exemplifieras. Konventionerna för ritningsangivelser gås igenom. I två avsnitt behandlas konstruktörens och mätteknikerns frågeställningar med exempel. Vanliga mekaniska och optiska mättekniker beskrivs.

Handboken innehåller också de tre grundläggande svenska standarder som behövs för specificering av geometriska ytkrav. Boken vänder sig huvudsakligen till konstruktörer, produktions- och kontrolltekniker.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone